home

Karakterstructuren

 

Jaarlijks organiseren wij tweedaagse bijeenkomsten over de 6 karakterstrukturen

Het zijn levendige onderzoeksdagen, waarin je je  authentieke kwaliteiten

en je specifieke weerstanden leert ontdekken.

De karakterstructuren helpen je uit de verf komen en om meer afgestemd

te zijn op je eigen levenskern.

Maar ze helpen je ook enorm in het zien van de structuren bij een ander

waardoor je, voorbij de oordelen, een beter contact met elkaar kunt maken

 

 

 

 

Organisatie- en familieopstellingen

 

Wij organiseren regelmatig een dag over systemisch werken. Deze dag kunnen werk-

en levensvragen van de deelnemers worden ingebracht. We nodigen de antwoorden

en de dieperliggende achtergronden uit om zichtbaar te worden.

Voor iedereen die graag kennis wil maken met systemisch werk

en/ of een eigen opstelling zou willen inbrengen

 

 

Opleidingen vervolg